LÄNSSTYRELSEN AVSLÅR ÖVERKLAGAN AV DETALJPLAN I SOLNA

Länsstyrelsen i Stockholm avslår samtliga överklaganden av detaljplanen som omfattar Catenas projektfastigheter i Haga Norra, Solna.

Länsstyrelsen konstaterar i sin prövning att det genom överklagandena inte framkommit något som ger Länsstyrelsen anledning att bedöma frågor om bland annat trafik och buller på annat sätt än vad som gjorts tidigare under detaljplaneprocessen.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen.

Solna kommunfullmäktige antog i fjol detaljplanen som omfattar Catenas båda fastigheter Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Philipson, VD

Tel. 070-209 77 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 24 september 2013, klockan 8.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.