Förändringar i valberedningen i Catena

2013-10-21 kl. 08:30

Catenas årsstämma den 24 april 2013 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. I samband med förvärvet av Brinova Logistik AB och nyemissionen i Catena AB har ägarförhållandet förändrats vilket föranleder en ny sammansättning av valberedning baserat på ägandet per den 18 oktober 2013.

Valberedningen består härmed av: Henry Klotz utsedd av CLS Holdings plc., Åsa Bergström utsedd av Fabege, Svante Paulsson utsedd av Brinova Fastigheter AB samt Klas Andersson utsedd av SFU Sverige AB. Valberedningens ordförande är Åsa Bergström medan styrelsens ordförande Henry Klotz är sammankallande.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Åsa Bergström, ordförande i valberedningen, tel. 08-555 148 29

Henry Klotz, styrelsens ordförande, tel. +44 (0) 7766 205 145.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.