Delårsrapport januari – september 2014

2014-11-07 kl. 08:45

  • Fastighetsintäkterna ökade med 40 procent till 317,0 Mkr (227,1)
  • Driftsöverskottet ökade med 54 procent till 241,9 Mkr (156,6)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 34 procent till 155,0 Mkr (115,3)
  • Periodens resultat blev 310,1 Mkr (117,7), motsvarande ett resultat per aktie om 12,12 kr (8,76), varav värdeförändringar på derivat ingår med -91,0 Mkr (0,0) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 333,4 Mkr (33,3), som till större delen avser en värdehöjning på Solnaprojektet Haga Norra

Kraftigt stigande uthyrningsgrad

”Uthyrningsgraden stiger kraftigt under kvartalet från 89 till närmre 94 procent, en effekt av fokuserat uthyrningsarbete som under året givit resultat i form av rekordhög inflyttning. Förklaringen heter kundnära fastighetsförvaltning.

Planprocessen för omdaning av utvecklingsfastigheten Haga Norra i Solna till en ny stadsdel har vunnit laga kraft under tredje kvartalet, vilket innebär att Catena kommer in i nästa skede av fastighetens utveckling.

Med rätt medarbetare på plats utgör även vår markreserv en fantastisk potential. Vi ser fortsatt positivt på utvecklingen av logistikflöden och därmed också på etableringar av nya logistikpositioner med nya logistikfastigheter likt den vi just påbörjat i Sunnanå utanför Malmö. I detta område har vi möjlighet att investera i storleksordningen en miljard under kommande år och skapa fastighetsprojekt som ger Catena en stadig och balanserad tillväxt.

Utfallet för de första nio månaderna uppvisar en stigande trend avseende såväl överskottsgrad som uthyrningsgrad och vi ser med förväntan fram emot resultatet av detta i form av ett starkt framtida kassaflöde” säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD Peter Andersson, CFO  

Tel. 070-560 00 00    Tel. 0730-70 22 44      

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.