Valberedningens förslag till styrelse i Catena

Catenas valberedning föreslår att årsstämman 2013 omväljer styrelseledamöterna Henry Klotz, Christer Sandberg, Bo Forsén och Lennart Schönning samt nyval av Katarina Wallin efter Jan Johansson som har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av Henry Klotz som styrelsens ordförande.

Katarina Wallin är civilingenjör från KTH och arbetar som seniorkonsult i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn inom Evidensgruppen. Katarina har tidigare haft ledande befattningar på bland annat konsultföretaget Tyréns.

Förslaget motiveras av att det under året har skett förändringar i ägandet av stora aktieposter i bolaget. Valberedningens ambition har varit att uppnå en kontinuitet i styrelsearbetet samt en viss förnyelse och en högre andel oberoende ledamöter i enlighet med bolagskoden.

Valberedningen i Catena utgörs av Caroline af Ugglas, representant för Skandia Liv, Erik Paulsson representant för Fabege AB, Tomas Andersson, representant för Peab, samt Henry Klotz representant för Endicott Sweden AB (CLS). Ordförande i valberedningen har varit Caroline af Ugglas. Sammankallande för valberedningen är styrelsens ordförande Henry Klotz.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Caroline af Ugglas, ordförande i valberedningen

Tel. 08-788 33 50

Henry Klotz, styrelsens ordförande

Tel. +44 (0)7766 205 145

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 26 mars 2013, klockan 17.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.