Bokslutskommuniké januari – december 2021: Catena står starkare än någonsin

Ett rekordresultat för 2021, fortsatt stabil kassaflödesutveckling och en hög värdetillväxt gör att Catena kan fortsätta växa och driva utvecklingen av den skandinaviska logistikfastighetsmarknaden.

2022-02-22 kl.8.00  

  • Hyresintäkterna ökade med 10 procent till 1 387,4 Mkr (1 263,9).
  • Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 1 095,4 Mkr (1 003,8).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 824,1 Mkr (718,6).
  • Värdeförändringar på fastigheter och derivat uppgick till 2 542,4 Mkr (1 204,9).
  • Årets resultat ökade till 2 691,8 Mkr (1 527,1), motsvarande ett resultat per aktie om 66,63 kr (40,51).
  • Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 323,74 kr (245,08).
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 8,00 kr (7,50) per aktie, motsvarande en ökning om 7 procent att utbetalas vid två tillfällen om vardera 4,00 kr.

Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

- Catenas främsta framgångsfaktorer är ett starkt varumärke, en omfattande landbank på strategiska lägen, ständigt aktiv projektutveckling och långsiktig och effektiv förvaltning.

- Dagens logistiska flöden ingår i ett komplext nätverk och våra fastigheter rymmer en rad olika dimensioner som har potential att tillföra värden utöver att hantera gods och varor. Ett gediget förberedelsearbete pågår nu på flera större markområden vilket gör att vi har stora förhoppningar om att kunna starta många projekt under det närmsta året. Under 2021 kom vi igång med utveckling på flera orter där vi arbetar intensivt för att förverkliga våra visioner.

Klockan 10.00 den 22 februari sker webbsändning för bokslutskommunikén januari – december 2021.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q4-2021
Telefonkonferens: SE: +46856642695 UK: +443333009265 US: +16467224904

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.