Delårsrapport januari – september 2023: En trygg investering

Med ökande hyresintäkter och ett stigande förvaltningsresultat så visar Catena att det är möjligt att leverera och skapa affärer även i en osäker marknad.

2023-10-27 klockan 8.00

  • Hyresintäkterna ökade med 17 procent till 1 343 Mkr (1 150)
  • Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 1 088 Mkr (911)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent till 849 Mkr (723)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -603 Mkr (1 230)
  • Periodens resultat minskade till 171 Mkr (2 133) motsvarande ett resultat per aktie om 3,42 kr (48,56)
  • Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie minskade till 367,75 kr (375,58)
  • 37 procent av uthyrningsbar yta är miljöcertifierad vilket motsvarar 845 tkvm 

Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

- Catenas fokuserade inriktning och finansiella ställning gör att vi kan växa på ett hållbart sätt och fortsätta omsätta vår markbank och initiera nya projekt, samtidigt som vi förädlar och kvalitetssäkrar vårt befintliga fastighetsbestånd.

- Att vända och vrida på vårt arbetssätt och kontinuerligt utveckla det som är best practice för oss, är avgörande för vår affärsframgång och för att vi ska fortsätta vara relevanta och ledande i vår del av branschen.

Klockan 10:00 den 27 oktober sker en webbsändning för delårsrapporten januari – september 2023. Följ webbsändningen via länk https://financialhearings.com/event/46650

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.