Catena förvärvar logistikfastighet och mark i Ängelholm

2015-06-25 kl. 13:30

Catena har tecknat avtal om att förvärva en logistikfastighet med ett fastighetsvärde om 115 Mkr samt 60 procent av ett bolag som äger ett utvecklingsområde för logistik i Ängelholm. Totalt fastighetsvärde för utvecklingsområdet uppgår till 18 Mkr. Båda transaktionerna sker genom bolagsförvärv av dotterbolag till Acrinova AB. Logistikfastigheten Rebbelberga 26:37 på drygt 15 000 kvadratmeter är belägen öster om Ängelholm i direkt anslutning till E6 och har en hyresintäkt som uppgår till cirka 9 Mkr per år. Utvecklingsfastigheten, som är en del av Norra Varalöv 31:2, består av ca 112 000 kvadratmeter mark belägen söder om Ängelholm utmed E6. På marken tillåter detaljplanen logistikbyggnader om ca 56 000 kvadratmeter.

”Fastigheten Rebbelberga 26:37 utgör, med en stor aktör i logistikbranschen som hyresgäst, ytterligare ett bra komplement till vårt logistikbestånd i Öresundsregionen. Härutöver ger utvecklingsområdet oss gott om möjligheter att nyproducera bra logistikfastigheter med ett utmärkt läge utmed E6:an.” säger VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                      Peter Andersson, CFO         

Tel. 070-560 00 00                         Tel. 0730-70 22 44               

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.