Bokslutskommuniké januari–december 2014

2015-02-26 kl. 08:30

  • Hyresintäkterna ökade med 36 procent till 431,3 Mkr (316,8).
  • Driftsöverskottet ökade med 47 procent till 325,7 Mkr (221,3).

  • Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 204,9 Mkr (147,0).

  • Årets resultat blev 344,2 Mkr (138,4), motsvarande ett resultat per aktie om 13,49 kr (9,81), varav värdeförändringar på derivat ingår med -150,6 Mkr (4,4) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 386,0 Mkr (33,3).

  • Ett framgångsrikt arbete med energieffektiviseringar och ett lyckat uthyrningsarbete har lett till en ökning av överskottsgraden till 76 procent (70).

  • Styrelsen föreslår en utdelning med 3,00 kr kronor per aktie (2,00).

”Vi är en god bit på väg att etablera Catena som Sveriges ledande logistikfastighetsbolag. Efter en god volymtillväxt under året var den uthyrningsbara ytan på våra logistikfastigheter vid årsskiftet 712 000 kvm och värdet cirka 4,5 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 6 300 kronor per kvm. Vi noterar, trots stora avflyttningar om drygt 100 000 kvm, en mycket positiv utveckling av uthyrningsgraden, där vi inte bara fyller avflyttade ytor utan även fyller tidigare outhyrda ytor och då får en uthyrningsgrad per årsskiftet som uppgår till hela 96 procent, att jämföra med 87 vid ingången av året. Det är glädjande att vi har fått in ett stort antal nya kunder via våra genomförda nyuthyrningar och samtidigt ha en stor volym av initierade och påbörjade nyproduktionsprojekt.

Den nya detaljplanen för vårt stora och välbelägna stadsutvecklingsprojekt ”Haga Norra” i Solna vann laga kraft under andra halvan av 2014. Även detaljplanen för vår med Peab samägda exploateringsfastighet i Sunnanå utanför Malmö vann laga kraft under året och vi har redan påbörjat byggandet av en ny terminal på fastigheten.

Vår framgång som börsbolag baseras på vår förmåga att skapa högre avkastning än andra bolag och personligen tror jag att vårt goda kassaflöde kommer att bli vårt signum. Vi ser med stor förväntan fram emot 2015” säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till bokslutskommunikén.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                       Peter Andersson, CFO   

Tel. 070-560 00 00                          Tel. 0730-70 22 44

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.