Kommuniké från Catenas extrastämma

Vid Catena AB:s (publ) extrastämma på måndagen beslutades i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av 13 630 952 aktier till kursen 84 kronor per aktie. Samtliga aktier tecknades, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av Brinova Fastigheter AB. Därmed har Brinova Fastigheter AB kunnat kvitta sin fordran på Catena som betalning för överlåtelsen av Brinova Logistik AB till Catena.

Beslutet föregicks av styrelseordförande Henry Klotz redogörelse för affären, dess motiv och bakgrund. Stämmans beslut innebär att samtliga villkor är uppfyllda för ett fullgörande av affären då de båda övriga villkoren om slutförd due diligence samt medgivande från externa kreditgivare är uppfyllda sedan tidigare.

I enlighet med valberedningens förslag omvalde extrastämman styrelseledamöterna Henry Klotz, Katarina Wallin samt Bo Forsén medan Erik Paulsson, Gustaf Hermelin samt Andreas Philipson utsågs till nya styrelseledamöter. Henry Klotz omvaldes som styrelsens ordförande.

Emissionen beräknas bli registrerad så att affären är slutförd den 30 september 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, styrelsens ordförande

Tel. +44 (0)7766 205 145

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 23 september 2013, klockan 18.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

 För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.