Catena bygger ut fryslager till Coop i Enköping

Catena investerar 124 Mkr i en tillbyggnation för hyresgästen Coop Logistik i Enköping.

2022-11-08 kl 08.30  

Tillbyggnationen om cirka 5 800 kvm uppförs i direkt anslutning till Catenas befintliga logistikanläggning som hyrs av Coop och omfattar cirka 10 900 kvm på fastigheten Stenvreten 8:33 i Enköping. Den nya tillbyggnationen utgörs av ett toppmodernt fryslager och både den nya och den befintliga delen miljöcertifieras enligt Breeam InUse. En solcellsanläggning ska installeras och insatser kommer att ske för att tillföra gröna ytor och skapa bättre förutsättningar för biodiversitet. Avtalslängden är 14 år med ett uppskattat driftsöverskott om drygt 8,3 Mkr.

- Vi är glada att vi nu kan använda ytterligare en del av tomtytan och hjälpa Coop att expandera på platsen och öka sin kapacitet för fryslagring genom att tillföra kylda utrymmen där vi dessutom kan nyttja höjderna maximalt, säger Catenas regionchef i Stockholm, Tobias Karlsson.

Coop är en av Sveriges största livsmedelskedjor. Coop Logistik svarar för effektiv drift av transporter, terminaler och varuförsörjning till Coops mer än 800 butiker.

- Med utbyggd terminal i Enköping kan vi utöka vår verksamhet och bättre serva befintliga butiker och kunder med frysvaror. Med större terminal får vi större lagerkapacitet, fler in- och utlastningsportar och vi kan växa i takt med Coops tillväxt. Samtidigt säkrar vi att Coop kan flytta in i en energieffektiv byggnad där såväl byggnadsprestanda som energiförsörjning är valda med omsorg, säger Örjan Grandin, VD för Coop Logistik.

Sammanfattning

  • Tillbyggnaden adderar 5 800 kvm uthyrningsbar yta
  • Investeringen väntas uppgå till cirka 124 Mkr
  • Investeringen finansieras via egna medel och tillgängliga krediter
  • Beräknat driftnetto uppgår till cirka 8,3 Mkr
  • Hyresgästen Coop har tecknat ett 14-årigt hyresavtal
  • Anläggningen certifieras enligt BREEAM InUse
  • Tillbyggnationen inleds Q4 2022 med inflyttning Q4 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Tobias Karlsson, Regionchef Stockholm Tel. 0730-70 22 36 tobias.karlsson@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.