Catena förvärvar fastigheter om 396 Mkri Haninge och Nässjö

2014-02-13 kl. 12:10  

Catena fullföljer budet som tidigare pressmeddelats och förvärvar två fastigheter till ett sammanlagt fastighetsvärde om 396 Mkr från Logistikkbygg 1 AS, ett bolag som etablerats och förvaltas av Pareto Project Finance AS.

Förvärvet avser fastigheterna Lagret 1 i Nässjö om 24 404 kvm logistikyta och Jordbromalm 4:33 i Haninge om 23 547 kvm logistikyta. Fastigheterna upplåts med äganderätt och förvärv sker i två separata bolag.  Fastigheterna är uthyrda till en hyresgäst per fastighet med kontrakt giltiga till 2020 och 2024. Köpeskillingen erläggs delvis genom en revers om 50 Mkr, vilken säljaren förbundit sig att överlämna till Catena som betalning för nyemitterade aktier.

Kallelse till extra bolagsstämma med förslag till beslut om apportemission kommer att ske inom kort. Transaktionen är godkänd av generalförsamlingen i Logistikkbygg 1 AS.

Catena expanderar med dessa två strategiskt belägna fastigheter. Vårt intresse för järnvägstransporter och kombiterminaler stärks med fastigheten i Nässjö och i Haninge stärker vi vår marknadsnärvaro i Stockholm. Fastigheterna har idag intressanta hyresgäster med långa kontrakt och ger oss dessutom ytterligare byggrätter med möjlighet till nyproduktion” säger VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD  Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00   Tel. 0730-70 22 44

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.