Catena tecknar grönt låneavtal med Nordiska investeringsbanken

Catena tecknar ett nytt låneavtal med Nordiska investeringsbanken. Låneavtalet omfattar ett belopp om 430 Mkr med en löptid om 8 år och är kopplat till Catenas projekt med Elgiganten i Jönköping.

06 Juli 2023 kl. 16:00

Catena arbetar målinriktat för att uppnå en uthållig och lönsam verksamhet vilket innefattar ett hållbart och klimatvänligt arbetssätt. Tillsammans med Nordiska investeringsbanken (”NIB”) har Catena nu tecknat en ny kreditfacilitet om 430 Mkr med en löptid om 8 år kopplat till projektet i Jönköping med Elgiganten.

Logistikanläggningen i Jönköping väntas stå klar 2024 med målsättningen att certifieras enligt BREEAM Excellent och även vara den första stora logistikanläggningen att certifieras enligt Well Core, en internationell certifiering inom social hållbarhet. Anläggningen väntas även ha möjlighet till en av Sveriges största solcellsanläggningar på taket och kan bidra positivt till kraftnätet genom överskottsproduktion av el. Konstruktionen är även unik då stommen i anläggningen kommer vara av limträ vilket signifikant får ner växthusgasutsläppen under byggnationen.

Projektet uppgår totalt till 862 Mkr inkluderat markförvärvet. Anläggningen möjliggör för Elgiganten att flytta sitt centrallager från Tjeckien hem till Sverige. Den centrala lokaliseringen nära hemmarknaden väntas förbättra kundtjänsten, minska ledtider och växthusgasutsläpp i samband med leverans. Uppstarten av anläggningen väntas även på sikt bidra med 600 nya arbetstillfällen i Jönköpingsregionen. 

- Catenas engagemang för att skapa en hållbar logistikanläggning i Jönköping sätter en ny standard för branschen. Genom att prioritera renare och mer energieffektiv logistik leder de vägen mot en grönare framtid. Vi är stolta över att stödja deras vision och bidra till utvecklingen av en mer hållbar logistiksektor i Sverige, säger André Küüsvek, VD och koncernchef för NIB.

- Vi ser mycket positivt på vår nyetablerade affärsrelation med Nordiska investeringsbanken. Att vårt arbete och våra långsiktiga åtaganden kopplat till hållbarhet attraherar fler finansieringskällor ligger i linje med vår strategi. Den här transaktionen breddar vår investerarbas, ökar kapitalbindningen och framför allt stöttar den vår övergripande målsättning om att minska vårt koldioxidavtryck för att uppnå netto-noll till 2030, säger David Silvesjö, Finanschef, Catena.

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken har utlåningsverksamhet både inom och utanför medlemsländerna. NIB:s vision är en framgångsrik och hållbar nordisk-baltisk region. NIB finansierar projekt som förbättrar konkurrenskraften och miljön i de nordiska och baltiska länderna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

David Silvesjö, Finanschef, Tel. 0730-70 22 22, david.silvesjo@catena.se
Amanda Thynell, Hållbarhetschef, Tel 0725-10 03 01 amanda.thynell@catena.se
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.