Catenas Erbjudande till Tribonas aktieägare förklaras ovillkorat

2015-11-30 kl. 15.15

Catena har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till Tribonas aktieägare villkorat av bland annat beslut av extra bolagsstämma om nyemission av aktier. Då stämman den 30 november fattat beslut om emission, samt övriga villkor som ställdes vid budets offentliggörande är uppfyllda, förklaras budet ovillkorat.

Erbjudandehandlingen väntas offentliggöras den 14 december och acceptperioden löpa från och med 15 december 2015 till och med 15 januari 2016.

Fullständig erbjudandehandling skickas till direktregistrerade aktieägare och kommer att kunna laddas ned från Catenas webbsida (www.catenafastigheter.se), Finansinspektionens webbsida (www.fi.se) samt Erik Penser Bankaktiebolags webbsida (www.penser.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                      Peter Andersson, CFO         

Tel. 070-560 00 00                         Tel. 0730-70 22 44

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.