Delårsrapport januari – september 2022: Står starka i en föränderlig värld

Catenas hyresintäkter i perioden steg 12 procent till 1 150 Mkr och förvaltningsresultatet uppgick till 723 Mkr vilket är en ökning med 18 procent i jämförelse med samma period förra året. Catena har en stark finansiell ställning med en låg belåningsgrad och god säkerhetsmarginal i sina investeringar. Med starka långsiktiga trender i ryggen och en fortsatt efterfrågan på bolagets fastigheter intar Catena en unik marknadsposition med spännande möjligheter framåt.

2022-10-28 kl.08:00  

  • Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 1 150 Mkr (1 027).
  • Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 911 Mkr (821).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 18 procent till 723 Mkr (611).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 230 Mkr (1 260).
  • Periodens resultat ökade till 2 133 Mkr (1 615), motsvarande ett resultat per aktie om 48,56 kr (40,25).
  • Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 375,58 kr (292,75).

Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

- Vi går ifrån ett logistiknätverk som bygger på ”just in time” till ett större fokus på ”just in case”, eftersom företag behöver kunna hantera snabbt skiftande konsumentbeteenden och scenarier. Med vår unika markbank och sektorledande portfölj är Catena redo att stödja nuvarande och framtida kunder i denna transformation. 

- Drivet av invasionen av Ukraina samt rådande energikris i Europa, har volatiliteten på kapitalmarknaderna påverkat fastighetsbolagens möjlighet att anskaffa kapital. Att sia om vart inflation och räntor tar vägen är svårt, Catena hr intagit en hållning med en låg belåningsgrad och en hög räntetäckningsgrad vilket borgar för utrymme att agera på möjligheter som dyker upp i denna tid samt genomföra våra projekt med goda marginaler. Detta tillsammans med att övervägande del av våra hyreskontrakt är knutna till konsumentprisindex gör att vi kan parera effekten av högre inflation och räntor.

Klockan 10:00 idag sker en webbsändning för delårsrapporten januari – september 2022.

Följ webbsändningen via länk: https://financialhearings.com/event/43481

Telefonkonferens: SE: +46850516386 UK: +442031984884 US: +14123176300 PIN-kod: 9228163#

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter


Informationen är sådan som Catena är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-28 08:00 CET.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.