Catena säljer projektfastigheten i Solna

2015-05-28 kl. 12.00

Catena har den 28 maj 2015 tecknat avtal med Fabege AB (publ) om att avyttra projektfastigheterna Stora Frösunda 2 och Haglund 2:2 i Solna, ”Haga Norra”. Fastigheterna har en tomtareal om ca 51 000 kvadratmeter och omfattar enligt den nya detaljplanen cirka 225 000 kvadratmeter byggrätt för boende och kommersiell användning.

Då Fabege är en stor ägare till Catena är transaktionen att anses som en närståendetransaktion, vilket innebär att affären är villkorad av ett beslut på extra bolagsstämma i Catena. Försäljningen sker till ett fastighetsvärde om 1 450 Mkr med preliminärt tillträde i juni 2015. Försäljningen tillför Catena ett initialt positivt resultat före skatt om ca 100 Mkr efter transaktionskostnader.

”Detaljplanen för området Haga Norra är fastställd och projektet går nu in i en genomförandefas som Fabege är en bättre part att slutföra. Affären frigör knappa en miljard i likviditet som framgent kan användas för investeringar i Catenas kärnverksamhet som är logistikfastigheter.” säger VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                             Peter Andersson, CFO   

Tel. 070-560 00 00                                Tel. 0730-70 22 44         

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.