Catena säljer fastighet i Kista, Stockholm för 460 Mkr

Catena har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Vanda 1 i Kista, Stockholm via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 460 Mkr före avdrag för latent skatt. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 345 Mkr.

2022-07-08 kl. 14:00  

Fastigheten Vanda 1 ligger i Kista Science City, ett kluster för bolag inom informationsteknologi. Fastigheten, som från början var ett tryckeri för Aftonbladet och Svenska Dagbladet konverterades 2009 till en multifunktionsbyggnad med främsta funktion som datacenter.

Köparen av Vanda 1 är största hyresgästen InterXion Sverige AB, ett ledande datacentersbolag.  

Sammanfattning

  • Vanda 1 har en markareal om 38,314 kvm med en uthyrningsbar yta om 23,054 kvm, datacentret upptar 55 procent.
  • Byggnaden färdigställdes 1990 och konverteringen till multifunktionsbyggnad påbörjades 2009 och konstruktionen av datacentret påbörjades 2019.
  • Största hyresgästen InterXion Sverige AB är köparen som nu kommer att vidareutveckla byggnaden.
  • Försäljningsvärdet om 460 Mkr är 15 procent över det senaste bokförda värdet om 400 Mkr.
  • Driftnettot för Vanda 1 uppgår till 18 Mkr.  

Frånträdet beräknas ske i första delen av juli 2022.

- Catena fortsätter renodla beståndet och öka exponeringen mot moderna och hållbara logistikfastigheter. Genom försäljningen av Vanda 1 följer vi vår strategi samtidigt som hyresgästen kan fortsätta vidareutveckla fastigheten, säger Catenas Regionchef för Region Stockholm Tobias Karlsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Tobias Karlsson, Tel. 073-070 22 36 tobias.karlsson@catenafastigheter.se  
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter


Denna information är sådan som Catena är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-08 14:00 CET.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.