Catena förvärvar fastigheter från ICA Fastigheter för 500 Mkr

Catena har tecknat avtal med ICA Fastigheter om att förvärva två fastigheter i Arendal, Göteborg och Upplands-Bro, Stockholm via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 500 Mkr före avdrag för latent skatt.

2022-12-22 kl. 15:00  

Båda fastigheterna ligger i nära anslutning till viktiga logistikpunkter och har ICA Fastigheter som hyresgäst. Förvärvet genomförs som en sale and lease back-transaktion där ICA i samband med försäljningen tecknar ett 7-årigt hyresavtal med Catena. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 176 Mkr. Genom förvärvet utökar Catena portföljen med två moderna kyl-och- fryslager på bästa logistiska läge och befäster relationen med ICA som hyresgäst.    

Fastigheten Arendal 13:3 är belägen på ett citynära läge i Arendal, Göteborg med nära anslutning till motorvägarna E6 och E20 samt Göteborgs hamn. Fastigheten, som byggdes 2020, omfattar en kyl- och frysbyggnad och är certifierad enligt BREEAM Outstanding. Den blev det första lagret för e-handelsdistribution att uppnå den nivån och vann även priset ”BREEAM Building of the Year 2022”.

Fastigheten Viby 19:106 ligger invid E18 i Brunna Logistik Park vid Upplandsbro, Stockholm. Brunna Logistik Park är ett logistiskt kluster med företag som Zalando, Postnord och Systembolaget etablerade i området. Fastigheten genomgår just nu en certifieringsprocess för Miljöbyggnad Silver som väntas vara klar 2023.

Säljaren av fastigheterna är ICA Fastigheter, ett fastighetsbolag som ingår i Sveriges ledande dagligvaruhandelskedja ICA Gruppen med över 1 200 butiker med omfattande onlineverksamhet.

Sammanfattning

  • Arendal 13:3 har en markareal om 30 503 kvm med en uthyrningsbar yta om 17 307 kvm
  • Viby 19:106 har en markareal om 19 403 kvm med en uthyrningsbar yta om 7 335 kvm
  • Båda byggnaderna färdigställdes 2020
  • Arendal 13:3 har en BREEAM Outstanding certifiering, Viby 19:106 väntas uppnå Miljöbyggnad Silver under 2023
  • ICA tecknar 7-åriga hyresavtal i samband med försäljningen
  • Driftnettot för båda fastigheterna väntas uppgå till 28,8 Mkr
  • Köpet genomförs med egna medel och tillgängliga krediter

Tillträdet beräknas ske 1 februari 2023.

- I linje med Catenas uttalade strategi utökar vi vår fastighetsportfölj med två moderna logistikanläggningar med hög prestanda, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom förvärvet utökas vår exponering mot kyl- och fryssegmentet och vårt långvariga samarbete med ICA fördjupas ytterligare, säger Catenas VD Jörgen Eriksson.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Tobias Karlsson, Regionchef Stockholm Tel. 0730-70 22 36 tobias.karlsson@catena.se

Jonas Arvidsson, Regionchef Göteborg och Jönköping, Tel. 0730-70 22 60, jonas.arvidsson@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.