Delårsrapport januari – september 2017

”Tredje kvartalets resultat ligger väl i linje med vårt starka andra kvartal. Vårt stabila löpande kassaflöde gör det möjligt att fortsätta utveckla verksamheten primärt genom nyproduktion.”

2017-10-27 kl. 08:00

  • Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 658,6 Mkr (586,9).
  • Driftsöverskottet ökade med 17 procent till 500,9 Mkr (429,9).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 42 procent till 333,0 Mkr (234,7).
  • Periodens resultat ökade till 531,0 Mkr (172,6), motsvarande ett resultat per aktie om 13,20 kr (5,29), varav värdeförändringar ingår med 295,3 Mkr (-48,5).
  • Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 143,7 kr (132,8).

”Vi gläds över ett nytt starkt delårsresultat. Ökade hyresintäkter tillsammans med förbättrad uthyrningsgrad och driftsöverskott samt en omläggning av vår finansiering ligger bakom ett förvaltningsresultat som är drygt 40 procent högre än motsvarande period 2016. Ett förvaltningsresultat, som i stort är ett rent kassaflöde, uppgår till drygt hälften av våra hyresintäkter. Fortsatt starka kassaflöden uppnår vi genom att löpande arbeta med såväl den löpande förvaltningen såväl som finansiering.

      Vi vill växa genom en aktiv projektutveckling som genom ny- och ombyggnation förnyar och effektiviserar vår portfölj av fastigheter på attraktiva lägen. Nya, moderna byggnader ger oss bättre möjligheter att såväl reducera kostnader som att bredda vårt kunderbjudande. Detta bidrar till ökade intäkter och förbättra vår avkastning på sista raden.                                                        

      Trender med bäring för Catena såsom detaljhandeln i stort, en starkt växande e-handel och en livsmedelsdistribution i förändring är fortsatt starka. Vi ser därmed en fortsatt god efterfrågan på logistikfastigheter som möter dessa trender. Catena är väl positionerat för detta med en markreserv om 1.500.000 kvm. Under kvartalet upptogs Catena i det internationella fastighetsindexet EPRA på Londonbörsen vilket haft betydelse i arbetet med att attrahera såväl befintliga som nya investerare.

      Vi är väl positionerade för att fortsätta växa. Vi har projekten, den finansiella styrkan och vi har inte minst kunskaperna och de olika kompetenserna för att ständigt förbättra våra kunders varuflöden samtidigt som vi förverkligar Catenas egna mål. ” säger VD Benny Thögersen i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50, benny.thogersen@catenafastigheter.se

Peter Andersson, vVD, CFO, Tel. 0730-70 22 44, peter.andersson@catenafastigheter.se 

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.