Catenas årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2022 är publicerad

Catenas årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2022 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2023-03-28 kl.8.30  

Ta del av Catenas årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2022, som finns tillgänglig på följande länk: www.catena.se/investerare/rapporter. Engelsk översättning av årsredovisningen finns, även den, idag tillgänglig på Catenas webbplats. 

Tryckta exemplar kan beställas från början av april via info@catena.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter


Informationen är sådan som Catena är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-28 08:30 CET.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.