Delårsrapport januari - juni 2024: Fokus och uthållighet ger resultat

Ett stort fokus på tillväxt och verksamhetsutveckling under årets första halva bidrar till ökad intjäningsförmåga. Med ett förvaltningsresultat för perioden som ökar med fyra procent i jämförelse med förra året till 608 Mkr och hyresintäkter som stiger 14 procent till 1 020 Mkr, visar Catena att bolagets plan framåt är rätt väg att gå.

2024-07-05 kl.08.00

  • Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 1 020 Mkr (892).
  • Driftsöverskottet ökade med 14 procent till 827 Mkr (723).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent till 608 Mkr (583).
  • Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 11,46 kr (11,69).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -161 Mkr (-558).
  • Periodens resultat ökade till 365 Mkr (-35) motsvarande ett resultat per aktie om 6,89 kr (-0,70).
  • Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 396,00 kr (364,23).
  • 41 procent av uthyrningsbar yta är miljöcertifierad, vilket motsvarar 1 092 tkvm.

 

Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:
 

- Med den emission vi genomförde i mars såg vi möjligheter att vara offensiva i rådande marknad och under första halvåret 2024 har vi förvärvat för 3,7 Mdkr. Det senaste tillskottet av två nybyggda logistikanläggningar i Landskrona som totalt adderar 180 000 kvm till vår fastighetsportfölj markerar tydligt Catenas viljeinriktning framåt – vi vill fortsätta växa med moderna ytor på attraktiva logistiklägen.

 

Klockan 10.00 den 5 juli sker en webbsändning för delårsrapporten januari – juni 2024. Följ webbsändningen via länk https://financialhearings.com/event/49922

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Sofie Bennsten, vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41, sofie.bennsten@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden 2007:528. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.