Delårsrapport januari – mars 2015

2015-04-28 kl.14:30

  • Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 114,6 Mkr (100,1).

  • Driftsöverskottet ökade med 21 procent till 85,8 Mkr (71,0).

  • Förvaltningsresultatet ökade med 31 procent till 55,9 Mkr (42,7).

  • Periodens resultat ökade till 68,4 Mkr (22,8), motsvarande ett resultat per aktie om 2,67 kr (0,90), varav värdeförändringar på derivat ingår med -39,9 Mkr (-25,3) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 71,7 Mkr (11,8).

  • Ett framgångsrikt arbete med energieffektiviseringar och ett lyckat uthyrningsarbete har lett till en ökning av överskottsgraden till 75 procent (71).

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Nya SFF lanseras, ett nybildat finansbolag med ett säkerställt obligationsprogram om 8 Mdkr, som ägs till 20 procent av Catena.

  • En överenskommelse har tecknats med Katrineholms Kommun om att förvärva kommunens andel av det gemensamägda bolaget, Logistikposition Katrineholm AB (med befintlig uthyrningsbar yta om cirka 12 000 kvadratmeter) och mark intill de befintliga fastigheterna.

  • Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Förmannen 4 med ett logistiklager om 22 200 kvadratmeter strategiskt belägen vid E6 utanför Ängelholm.

Vi noterar en fortsatt stark resultatökning samt en mycket god ekonomisk uthyrningsgrad, som i slutet av kvartalet uppgick till 96 procent. Efter första kvartalet har Catena via Nya SFF (obligationsbolag) finansierat 112 Mkr. Detta ser vi som ett sätt att bredda basen för bolagets upplåning i ett läge då kapitalmarknaden har stor efterfrågan på framförallt säkerställda obligationer. Sammanfattningsvis så har vi fått en bra början på året med god tillväxt samt låg ränta och därmed ett mycket gott kassaflöde.” säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                      Peter Andersson, CFO         

Tel. 070-560 00 00                         Tel. 0730-70 22 44

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.