Bokslutskommuniké januari – december 2022: Catena står starka och redo inför 2023

Under 2022 har Catena metodiskt och framgångsrikt fortsatt att arbeta mot bolagets mål och vässat fastighetsportföljen. Med emissionen och förvärven som genomfördes under årets sista kvartal tas klivet in i 2023 med en stark ställning.

2023-02-22 kl.8.00  

 • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 1 544 Mkr (1 387).
 • Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 220 Mkr (1 095).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 954 Mkr (824).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 865 Mkr (2 340).
 • Årets resultat minskade till 1 996 Mkr (2 692) motsvarande ett resultat per aktie om
  44,68 kr (66,63). Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 371,39 kr (323,74).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 8,26 kr (8,00) per aktie, motsvarande en ökning om 3 procent att utbetalas vid två tillfällen om vardera 4,13 kr.

Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

  • Att Catena i dessa turbulenta tider har lyckats stärka sin position och samtidigt ha förmåga att stötta våra kunders tillväxtplaner är ett styrkebesked och resultatet av ett långsiktigt arbete och av vårt fokus att äga de bästa logistikfastigheterna.
  • Under fjärde kvartalet genomförde vi en riktad emission om 1,6 Mdkr i syfte att kunna agera på attraktiva möjligheter inom tre områden; energi, projekt och förvärv. Samtliga tre delar möjliggör lönsam tillväxt samtidigt som vi via starka kassaflöden och en låg belåningsgrad kan bibehålla en robust finansiell ställning.

Klockan 10.00 den 22 februari sker webbsändning för bokslutskommunikén januari – december 2022.

Följ webbsändningen via länk: https://financialhearings.com/event/43482

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter


Informationen är sådan som Catena är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-22 08:00 CET.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2022 / 2021 / 2020 / 2019

20182017 / 2016 / 2015

2014 / 2013 / 2012 / 2011

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.