Catena förvärvar logistikfastighet i Ängelholm för 120 Mkr

2015-03-17 kl. 10:00

Catena har tecknat avtal om att förvärva, via en bolagsaffär, Förmannen 4 i Ängelholm till ett fastighetsvärde om 120 Mkr från Backahill Fastigheter AB. På fastigheten finns ett logistiklager om 22 200 kvm som är väl beläget i ett handels- och logistikområde i mycket nära anslutning till E6/E20. Fastigheten är i mycket gott skick och har två hyresgäster där det större hyresavtalet löper till 2023. Hyresintäkten uppgår till cirka 12 Mkr.

Då affären sker med en av Catenas större ägare är avtalet villkorat av beslut på Catenas årsstämma.

”Fastigheten Förmannen 4 passar väl in i Catenas bestånd och genom sitt långa hyresavtal tillför förvärvet ett stabilt och bra kassaflöde och stärker Catenas position och marknadsnärvaro i region Öresund” säger VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                       Peter Andersson, CFO   

Tel. 070-560 00 00                          Tel. 0730-70 22 44         

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.