Delårsrapport januari – mars 2023: Attraktiva möjligheter framåt, oroliga tider till trots

I en orolig tid där många bolag tvingas ta ett steg tillbaka, tar Catena kliv framåt. Med unika tillväxtmöjligheter och en robust finansiell profil kan bolaget agera på de möjligheter som presenterar sig och fortsätta utveckla verksamheten.

2023-04-27 kl.15:00  

  • Hyresintäkterna ökade med 18 procent till 446 Mkr (377).
  • Driftsöverskottet ökade med 22 procent till 359 Mkr (295).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 22 procent till 278 Mkr (227).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -710 Mkr (757).
  • Periodens resultat minskade till -444 Mkr (909), motsvarande ett resultat per aktie om -8,90 kr (22,04).
  • Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 362,73 kr (347,74).

Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

- I takt med att året fortlöper ser vi en potential i att fler kvalitativa fastigheter kan komma ut på marknaden till attraktiv värdering. Vad gäller projekt märks en stor efterfrågan på nya etableringar. 

-Med en låg belåningsgrad, icke-kritiska lånevolymer och starka kassaflöden står Catena robust. Att vi dessutom är verksamma inom logistik, ett attraktivt segment med strukturell tillväxt, är också en fördel. Sammantaget bidrar dessa goda förutsättningar till att vi kan fortsätta göra kloka, framåtriktade val och ta tillvara de möjligheter som uppstår.

Klockan 10:00 den 28 april sker en webbsändning för delårsrapporten januari – mars 2023.

Följ webbsändningen via länk: https://financialhearings.com/event/46182

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter


Denna information är sådan som Catena är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-27 15:00 CET.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.