Delårsrapport januari – mars 2019: Resultaten skapas i vardagen

Catena visar en stark start på året med ett fortsatt stabilt kassaflöde under det första kvartalet. Aktiv projektutveckling över tid och lägre räntekostnader är två faktorer som bidrar till det goda resultatet.

2019-04-25 kl. 14:45 

  •  Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 294,0 Mkr (263,2).
  •  Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 223,2 Mkr (192,6).
  •  Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 155,9 Mkr (135,9).
  •  Periodens resultat ökade till 245,8 Mkr (176,6), motsvarande ett resultat per aktie om 6,52 kr (4,72), varav värdeförändringar ingår med 157,4 Mkr (86,8).
  •  Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 178,50 kr (155,92).

- Catena har goda förutsättningar att fortsätta växa även i händelse av avtagande tillväxt inom traditionell retail. Det räcker att blicka mot utvecklingen i Asien och framförallt Kina för att se tendensen och även i Sverige pekar trenden tydligt i en riktning – det är den digitalt drivna handeln som nu är detaljhandelns tillväxtmotor, säger Catenas VD Benny Thögersen.

- Idag anpassar vi allt fler terminaler för en snabbare och mer komplex och individualiserad omnihandel med kapacitet att hantera större transaktionsmängder och kraftigt ökande andel konsumentordrar direkt från lager. Terminalernas placering är ännu mer central för att kunna maximera nyttan och minska transportbelastningen, kommenterar VD Benny Thögersen vidare.

Klockan 09.30 den 26 april sker webbsändning för delårsrapporten januari-mars 2019.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q1-2019

Telefonkonferens: Sverige: +46851999383, UK:  +443333009270, US: +18446251570

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD                                                 Peter Andersson, vice VD och CFO

Tel. 0706-60 83 50                                                      Tel. 0730-70 22 44

benny.thogersen@catenafastigheter.se                      peter.andersson@catenafastigheter.se

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.