Pressmeddelande Kallelse till årsstämma

2015-03-30 kl. 08:20

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma

tisdagen den 28 april 2015 kl. 16.00 på Iva:s konferenscentrum,

Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, dels anmäla sig och eventuellt biträde senast onsdagen den 22 april 2015 kl. 14.00 via e-post till ulrika.holmer@catenafastigheter.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 0730-70 22 46 eller per post till Catena AB (publ), Årsstämma, Box 5003, 250 05 Helsingborg.

Fullständig kallelse finns bifogad samt på catenafastigheter.se

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande                Gustaf Hermelin, VD                            

Tel. +44 7766 205145     Tel. 070-560 00 00

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.