Catena bygger ny terminal åt DHL Freight i Malmö

2014-09-23 kl. 13:00

Catena AB och Peab AB investerar totalt 240 Mkr via ett gemensamägt bolag i en ny terminalbyggnad för DHL Freight i Sunnanå, precis utanför Malmö. Hyresavtalet löper på 10 år med en årshyra om 18,5 Mkr. Den nya terminalen, som blir den första byggnaden i en ny logistikposition vid ringleden runt Malmö, har av- och påfart till såväl Europaväg E4/E6 som riksväg 11. Byggnadens totala yta blir 17 300 kvm, med en fördelning om 16 000 kvm terminalbyggnad och 1 300 kvm kontor.

Den nya terminalen kommer att bli en lågenergianläggning där bland annat solpaneler används för att täcka energibehovet.

Terminalen förväntas vara i bruk vintern 2015/2016.

”Det är fantastiskt att vi lyckats hitta en så bra placering för DHL Freight. Med det perfekta läget kommer terminalen att bidra till sänkt koldioxidutsläpp i centrala Malmö då tillfarten flyttas från staden till Europavägarna. Fastigheten blir hypermodern ur ett miljöperspektiv och vi ska försöka göra anläggningen energineutral. Tack vara områdets storlek och befintliga byggrätter finns här stora möjligheter att utveckla fastigheten till en större logistikposition i södra Sverige” säger Catenas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD         Peter Andersson, CFO      

Tel. 070-560 00 00            Tel. 0730-70 22 44     

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.