Catena förvärvar tre fastigheter i Göteborg för 158,5 Mkr

2017-12-01 kl. 13:30

Catena har idag tecknat avtal och tillträtt tre fastigheter i Göteborg. Fastigheten Backa 23:2 ligger granne med Catenas övriga fastigheter i Hisings Backa, ett område väl beläget utmed E6:an. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 4 000 kvm. Generatorn 11 och Klarinetten 1 ligger i Mölndal och har tillsammans en uthyrningsbar yta om cirka 12 000 kvm. Fastigheterna har ett hyresvärde om drygt 13 Mkr och är fullt uthyrda med kontrakt som varar till 2021--2023, vilket ger en kvarvarande genomsnittlig hyresavtalstid om 5,3 år.

Affären sker som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 158,5 Mkr. Säljare är A & T Holdings S.á.r.L. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 87 Mkr och förvärvet finansieras initialt via egen kassa.

”Förvärvet stärker positionen i Backa-området där vi redan äger tre fastigheter samt möjliggör en tillbyggnad. Catena etablerar sig i Mölndal som vi identifierat som en bra logistikposition och härutöver breddar Catena kundbasen i Göteborg med fyra nya starka kunder.” säger Johan Franzén, Regionchef Göteborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50, benny.thogersen@catenafastigheter.se

Johan Franzén, Regionchef Göteborg, Tel. 0730-70 22 60, johan.franzen@catenafastigheter.se  

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.