Kommuniké från Catenas årsstämma 2013

Catena AB (publ) avhöll under onsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 1 krona per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 29 april och utdelningen beräknas bli utbetald den 3 maj 2013.

I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör Andreas Philipson för verksamhetsåret 2012.

Årsstämman fastställde att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman antog valberedningens förslag till omval av ledamöterna Henry Klotz, Christer Sandberg, Bo Forsén och Lennart Schönning samt nyval av Katarina Wallin. Henry Klotz omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Stämman antog valberedningens förslag till instruktion för valberedning.

Stämman godkände valberedningens förslag till oförändrade arvoden för styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes också.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, styrelsens ordförande

Tel. +44 (0)7766 205 145

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 25 april 2013, klockan 08.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har

förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt.

Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en

långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.