Delårsrapport januari – juni 2019: Starka kassaflöden möjliggör utveckling

2019-07-08 kl. 8.00

  •  Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 585,0 Mkr (527,5).
  •  Driftsöverskottet ökade med 15 procent till 455,1 Mkr (396,6).
  •  Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 317,9 Mkr (274,2).
  •  Periodens resultat ökade till 507,5 Mkr (371,2), motsvarande ett resultat per aktie om 13,46 kr (9,92), varav värdeförändringar ingår med 324,6 Mkr (108,9).
  •  Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 182,01 kr (156,40).

Ett förvaltningsresultat som ökat med 16 procent skapar kapacitet för att fortsätta stärka Catenas position genom ytterligare investeringar och en aktiv projektutveckling.

- Catena växer genom projektutveckling, både genom att etablera nya strategiska logistikpositioner och genom att förädla och utveckla befintliga fastigheter. Med våra 110 logistikanläggningar ser vi ständigt potential att anpassa och förfina förutsättningarna i respektive fastighet, säger Catenas VD Benny Thögersen.

- Kvarvarande investeringsvolym i vår pågående projektportfölj är 600 Mkr i nya och befintliga fastigheter och vi upplever ett fortsatt stort efterfrågetryck. Marknadsförutsättningarna för logistikyta är goda vilket märks tydligt i de diskussioner vi för, kommenterar VD Benny Thögersen vidare.

Klockan 10.00 den 8 juli sker webbsändning för delårsrapporten januari-juni 2019.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q2-2019

Telefonkonferens: Sverige: +46850558356, UK: +443333009267, US: +18335268347

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD                                                 
Tel. 0706-60 83 50                                                      
benny.thogersen@catenafastigheter.se              

Peter Andersson, vice VD och CFO
Tel. 0730-70 22 44
peter.andersson@catenafastigheter.se

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.