Catena förvärvar två fastigheter från Halmslätten

Catena har tecknat avtal med Halmslätten Fastighets AB gällande förvärvet av två logistikfastigheter i Umeå och Halmstad. Förvärvet sker som en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 1 520 MSEK före avdrag för latent skatt.

2022-03-30 kl. 13.30  

Den 21 februari offentliggjorde Catena avsikten att förvärva fastigheterna Vrangelsro 5:4 i Halmstad och Logistiken 3 i Umeå från Halmslätten Fastighets AB. Båda fastigheterna har Martin & Servera, Sveriges ledande restauranggrossistföretag, som hyresgäst.

Kort om transaktionen

  • Omfattar fastigheterna Vrangelsro 5:4 i Halmstad om 49 980 kvm i uthyrningsbar yta och Logistiken 3 i Umeå om 23 005 kvm.
  • Det uppskattade driftnettot för båda fastigheterna är 60,5 MSEK.
  • Kontraktstiden är 12 år för Vrangelsro 5:4 och 9 år för Logistiken 3.
  • Vrangelsro 5:4 uppfördes 2009 och Logistiken 3 uppfördes 2015.
  • Båda fastigheterna är certifierade enligt BREEAM.
  • Tillträde är satt till 13 april.

Förvärvet av Vrangelsro 5:4 och Logistiken 3 adderar två moderna logistikfastigheter med en långsiktig stark hyresgäst i Martin & Servera. Båda fastigheterna har en attraktiv hållbarhetsprofil genom att vara helt självförsörjande på uppvärmning genom värmeåtervinning från kylsystemet. 

Genom förvärvet stärker Catena sin position i attraktiva logistiklägen där bolaget idag har ett existerande bestånd. Halmstad befinner sig mellan två av Sveriges starkaste logistiknav, Göteborg och Helsingborg, och Umeå utgör ett viktigt logistikläge i en region där exempelvis nya etableringar inom grön stålindustri och batteritillverkning för elbilar växer.

- Vi är nöjda att kunna addera Vrangelsro 5:4 och Logistiken 3 till vårt bestånd. Förvärven är i linje med vår strategi att äga och förvalta moderna logistikfastigheter i viktiga logistiklägen. Genom att stärka vår närvaro i Halmstad och Umeå positionerar vi Catena för fortsatt attraktiv tillväxt, säger Jörgen Eriksson, VD Catena.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

 


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.