Delårsrapport januari – juni 2023: Vi växer med våra kunder

Catena fortsätter trots en utmanade omvärld att vinna attraktiva affärer till följd av en unik markbank och långsiktiga kundrelationer.

2023-07-07 kl.08:00  

  • Hyresintäkterna ökade med 17 procent till 892 Mkr (760).
  • Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 723 Mkr (605).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent till 581 Mkr (474).
  • Förvaltningsresultat per aktie ökade med 6 procent till 11,65 (10,97).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -558 Mkr (1 305).
  • Periodens resultat minskade till -35 Mkr (1 860), motsvarande ett resultat per aktie om -0,70 kr (43,04).
  • Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie minskade till 364,23 kr (372,15).

Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

- Markbanken som vi har byggt upp under en längre tid omfattar större möjliga logistikytor på bästa läge runtom i Sverige. I takt med en ökad efterfrågan minskar tillgänglig mark för nya etableringar – det gör oss till en mer attraktiv partner då vi kan tillgodose kunder som behöver utöka sina logistikytor på strategiska lägen. Förutom markbanken krävs det även en stark finansiell profil för att genomföra projekten och förvalta dessa anläggningar för våra kunder genom samtliga marknadscykler. Jag är glad att vi under kvartalet kunde meddela marknaden att vi fått ett ”BBB-” kreditbetyg av både NCR och Fitch motsvarande ”Investment Grade”. Att i en orolig tid uppnå och kvarhålla denna nivå är i linje med vår ambition att vara en stabil och långsiktig partner, oavsett makromiljö.

- När kundens behov växer står vi redo att stödja deras tillväxtplaner. Ett exempel på detta är Nowaste Logistics, en snabbväxande tredjepartslogistikaktör som hyrde sin första anläggning av oss år 2018. Idag äger vi tre anläggningar där de har verksamhet och nyligen har vi signerat ett Letter Of Intent (”LOI”) för det som kommer att bli Catenas största projekt någonsin. På nya Logistikposition Ramlösa i Helsingborg, uppförs tre logistikanläggningar om totalt 75 000 kvm i vilka Nowaste Logistics kan fortsätta att utveckla sin verksamhet.

Klockan 10:00 den 7 juli sker en webbsändning för delårsrapporten januari – juni 2023. Följ webbsändningen via länk: https://ir.financialhearings.com/catena-q2-2023/register

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter


Informationen är sådan som Catena är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-07 08:00 CET.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.