Catena vinner markanvisningstävling i Helsingborg tillsammans med Nowaste Logistics

Catena och Nowaste Logistics tilldelas markanvisning för all mark inom verksamhetsområdet Välluv i Helsingborg. På platsen kommer effektiva, hållbara logistikanläggningar med fokus på innovativa lösningar att uppföras.

2021-10-20 kl. 9.00  

Den aktuella marken ligger alldeles invid E6, omfattar cirka 160 000 kvm och är av kommunen avsedd för industriändamål. I konkurrens med tolv inlämnade anbud, i den tävling som Helsingborg stad bjöd in till, vann det förslag som Catena och Nowaste tillsammans inkom med.

Logistikfastighetsföretaget Catena kommer att utveckla, äga och förvalta medan Nowaste Logistics, en ledande aktör inom tredjepartslogistik, kommer att operera i de logistikanläggningar som bolagen gemensamt vill uppföra på platsen. Catenas och Nowaste Logistics vision för området är att det ska användas effektivt, utformas estetiskt tilltalande där höjderna nyttjas och nå en hög standard vad gäller hållbara lösningar. Byggnaderna kommer att certifieras enligt BREEAM-SE, vara robusta och resilienta med innovativa energilösningar där solceller utgör en del. En nettonollförlust av biologisk mångfald är målsättningen.

- Sedan länge är Helsingborgsregionen högntressant ur ett logistiskt perspektiv med sin närhet till viktig infrastruktur, befolkningsräckvidd och kompetens. Det är glädjande att vi nu kan fortsätta växa på orten tillsammans med vår hyresgäst Nowaste som har lika höga ambitioner som vi har – inte minst när det kommer till hållbarhet, säger Jörgen Eriksson, VD på Catena.

- Nowaste Logistics fortsätter satsningen på att bli Nordens ledande logistikbolag. Vi ser Helsingborgsregionen som en viktig logistikposition som på sikt kan öppna upp möjligheten för 300-350 arbetstillfällen. Tillsammans med Catena ämnar vi att utveckla smarta och energieffektiva logistikfastigheter som kan bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Johan Kallin, VD Nowaste Logistics.

Sedan tidigare har Nowaste Logistics verksamhet i flera av Catenas fastigheter i Helsingborg, med flera anläggningar vid Logistikposition Tostarp.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.