Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster

Enligt tidigare offentliggjord information har antalet aktier och röster i Catena AB (”Catena”) ökat under oktober.

2023-10-31 klockan 8.30

Ökningen sker till följd av den riktade nyemission av aktier som beslutades av styrelsen den 4 oktober 2023 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 april 2023.

Det totala antalet aktier i Catena har i oktober 2023 ökat med 328 094 aktier och röster. Catenas registrerade aktiekapital per den 31 oktober 2023 uppgår till 220 934 903,20 kronor fördelat på 50 212 478 aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag och varje aktie berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma i Catena.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Sofie Bennsten, vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn


Denna information är sådan information som Catena är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom angivna kontaktpersoners försorg för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.