Utveckling av citylogistiken i Arenastaden i Solna

2017-05-04 kl. 08:30

Catena har inlett samarbete, genom ett nybildat bolag, med syfte att åstadkomma Sveriges bästa fullserviceerbjudande för hantering av varor och tjänster för de som verkar, bor och vistas i den moderna staden. Företaget kommer erbjuda logistik- och servicetjänster åt främst fastighetsägare, hyresgäster samt bygg- och anläggningsentreprenörer i urbana miljöer.

Catena bildar därför tillsammans med Fabege, Ragn-Sells och Servistik, ett till lika delar ägt bolag, Urban Services i Solna AB (Urban Services). Urban Services kommer skapa en gemensam citylogistik för alla inkommande och utgående transporter i Arenastaden i Solna. Målet är att implementera systemet i flera områden efter hand. Detta skapar möjligheter att konvertera miljöer från dagens ofta trafikintensiva områden till stadsdelar med mera aktiva ytor, torg och samlingsplatser för den urbana invånaren.

I Arenastaden finns det snart 100 000 m² butiker, 4 000 boende och 30 000 arbetsplatser samt över en miljon besökare per månad. Alla dessa kräver transporter av produkter, paket, e-handelsvaror och brev mm. Ett fullt utbyggt Arenastaden kommer utan åtgärder generera över 1 000 transporter per vecka. Målet är att minska dagens transporter i Arenastaden med 70 procent till år 2021 vilket kommer bidra till en renare, tryggare, tystare och hållbar stadsdel.

”Den gemensamma satsningen på Urban Services och driva smarta lösningar i staden skapar ett fossilfritt transportnät där leveranser och avfalls- samt returhantering sker i symbios. Det uppstår nya lösningar där ombuden samarbetar, skapar bekvämlighet och service för kunden där kunden är.” säger Catena VD Benny Thögersen i en kommentar.

De fyra parternas olika kompetenser tas till vara i samarbetet.

  • Fabege är den största fastighetsägaren i Arenastaden i Solna och utvecklar bland annat fastigheter och stadsdelar främst inom Stockholms län.
  • Catena, som det ledande bolaget inom logistikfastigheter äger, utvecklar och förvaltar välbelägna logistikanläggningar som försörjer storstadsregionerna i Skandinavien. 
  • Servistik erbjuder innovativa och flexibla logistiklösningar med fokus på effektivitet och långsiktighet till bygg- och industribranschen.
  • Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag med starkt fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi i material- och avfallsfrågor.

Tillsammans kommer vi att skapa bekvämlighet och service för kunden i vardagen. Framtidens smarta lösningar för den moderna staden!

Catena AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                   

Tel. 070-660 83 50                                      

benny.thogersen@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.