Catena offentliggör prospekt och resultatet för juli 2013

2013-10-17 kl. 17:30

Catena AB (publ) publicerar i dag ett prospekt med anledning av upptagande till handel av 13 630 952 nya stamaktier i Catena AB (publ). Prospektet har den 17 oktober 2013 godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Med hänsyn till prospektkraven avseende uppgifter om eget kapital och skuldsättning, som ej får vara äldre än 90 dagar, tillkännager Catena att resultatet för juli månad 2013 uppgick till 1 Mkr. Tillträdet av aktierna i Brinova Logistik AB som Catena informerat om tidigare genomfördes den 30 september 2013 och har således inte påverkat resultatet för juli.

Prospektet finns tillgängligt på Catenas hemsida www.catenafastigheter.se samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Prospektet finns även tillgängligt på Catenas huvudkontor, Svenskehögsgatan 11 i Ängelholm.

De nya aktierna förväntas upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm den 18 oktober 2013.   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hermelin, VD, tel. 070-560 00 00

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt prospektdirektivet 2003/71/EG.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.