Catena investerar 106 Mkr i ny logistikfastighet i Malmö

2017-04-18 kl. 11:00

Catena har idag tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Svensk Cater AB och investerar 106 Mkr i en ny logistikfastighet. Byggnation kommer påbörjas efter sommaren på den mark i Burlövs kommun, Sunnanå 12:52, där Catena håller på att utveckla en ny logistikposition vid ringleden runt Malmö med av- och påfart till såväl E6 som riksväg 11. Detta blir den andra etableringen på Logistikposition Sunnanå. Catena kommer uppföra ett 8 500 kvadratmeter stort distributionslager. Investeringen beräknas ge ett driftsöverskott om cirka 7 Mkr på årsbasis. Svensk Cater AB förväntas kunna flytta in i fastigheten under hösten 2018.

Svensk Cater AB är en rikstäckande fullsortimentsgrossist för uteätarmarknaden och omsätter 4 Mdkr i Sverige och har en personalstyrka om ca 1.000 medarbetare runt om i Sverige.

”För oss är närheten till våra kunder mycket viktig. De nya lokalerna ger oss inte bara utmärkta förutsättningar för att stärka vår roll som restaurang och storhushållsgrossist i Skåne utan även expandera till fler kunder. Lokalerna ger möjlighet till en fortsatt utveckling både produkt-, volym- och omsättningsmässigt och även en fortsatt expansion genom utbyggnationsmöjligheter. Läget är dessutom utmärkt logistiskt sett vilket varit viktigt för att vi ska behålla och stärka vår redan höga tillgänglighet och servicenivå. Avtalet med Catena ger oss den trygghet vi behöver för vår fortsatta expansion” säger Lars Carlsson, VD på Svensk Cater AB.

”Det är glädjande att vi kan stärka vår närvaro i Malmö inom livsmedelssektorn, som med sina frekventa kontakter med konsumenter, har en strategisk betydelse för oss när vi utvecklar det som vi kallar ”last mile distribution”. Fastigheten har med sitt läge nära E6 en perfekt bas för Svensk Caters verksamhet i Skåne.” säger Catenas regionchef i Malmö, Christian Berglund, i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                     Christian Berglund, regionchef Malmö

Tel. 070-560 00 00                                        Tel. 0702-17 83 88

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se          christian.berglund@catenafastigheter.se

Adobestock 197514032

Press releases from previous years

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Subscribe for press releases and reports from Catena

Language:
Information Type:

Catena stores your e-mail address to be able to expedite your request without delay. You may at any time change your subscription or end it by clicking the link provided at the bottom of all mailings. For more information, read Catena's Personal Data Policy.

When you have clicked on “send”, you will receive a link by e-mail confirming your e-mail address and the subscription your have chosen to activate. Please check your spam if you don’t get the link.