Stockholm Syd

Mellan Södertälje och Nykvarn, endast 30 minuter från Stockholm växer det nya logistiska navet Stockholm Syd fram - ett optimalt läge för att hantera huvudstadens varuflöden och säkerställa hållbara leveranser.

Stockholmsydmark2

Intresserad av en närmre titt på våra planer Stockholm Syd?

Här har vi visualiserat projektplanerna.

Starta rundvisning

Ett nytt logistiskt nav

På området, i direkt anslutning till E20 och bara några kilometer från E4 finns plats för verksamheter som logistik, industri, utbildning och kontor. Utöver lokaliseringen vid europavägar erbjuder området närhet till hamn, industrispår och flygplats.

Firat med dunder och brak

I samband med beviljat marklov har Catena påbörjat markarbeten och inlett grovterassering av området vid Stockholm Syd. Den 5 april 2022 firade vi att vi börjar förbereda för Catenas etableringar.

Samhällsutvecklingschef och näringslivschef i Nykvarns kommun David Schubert och Catenas VD Jörgen Eriksson talade vid festligheterna, gästerna åt gott och fick även "live" bevittna hur sprängningsarbetet går till.

- Vi är jätteglada att så många intresserade ville ta en titt på området och fira med oss. Våra ambitioner är höga och det känns bra att vi nu är igång, säger Jörgen Eriksson, VD på Catena. 

- Efterfrågan är mycket stor på den här typen av logistikytor med närhet till storstadsregioner och viktiga transportleder. Diskussioner kring etableringar pågår, det är helt klart så att fler än vi ser fördelar med det här fantastiska läget, säger Henrik Lettesjö, affärsutvecklare på Catena.

Status detaljplan

Catena förvärvade 2018 marken på detta idealiska läge i anslutning till trafikplats Almnäs (pressmeddelande 2018-09-14). Detaljplanen vann laga kraft i mars 2021.

Tomtyta: 450 000 kvm
Område: Stockholm Syd
Kommun: Nykvarn/Södertälje
Status: Detaljplanerat

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.