Butängen

Projekt har påbörjats på fastigheten som ligger centralt i Norrköping. Den nya logistikanläggningen om totalt 8 400 kvm uppförs på en befintlig byggrätt på fastigheten Statorn 31. Anläggningen kommer att miljöcertifieras och på taket ska en solcellsanläggning installeras.

Ett 19-årigt hyresavtal har tecknats med den svenska grossistverksamheten SGD AB som lagerhåller och transporterar främst golv, keramik och textil åt företag och fackhandel.  

SGD planerar att flytta in i de nya lokalerna under sommaren 2023.

Vi på SGD är väldigt glada att vi kommit i mål med Catena som partner gällande vår satsning i Norrköpingsregionen. Den nya anläggningen ger oss rätt förutsättningar att fortsätta växa vår verksamhet samtidigt som vi kan bredda och förbättra vårt totala kunderbjudande mot golventreprenadsmarknaden i regionen.

Fredrik Alfredsson, VD på SDG AB

Tomtyta: 45 000 kvm
Område:
Butängen
Kommun: Norrköping
Status: Detaljplan klar

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.