Jönköpingsregionen har sedan lång tid en stark ställning som ett optimalt logistikläge med goda förutsättningar att möjliggöra dagen-efter-leveranser till hela Norden. Fastigheten Hyltena 1:98 förvärvades av Catena i december 2021. Markområdet omfattar cirka 200 000 kvm och ligger i anslutning till Torsvik Industriområde invid E4, i höjd med Hyltena trafikplats.

Banbrytande projekt tillsammans med Elgiganten

Catena bygger en ny logistikanläggning om totalt 86 600 kvm och har tecknat ett hyresavtal med Elgiganten som planerar att flytta in de nya lokalerna under våren 2024. Både Catena och Elgiganten har högt ställda hållbarhetskrav och målsättningen är att den nya anläggningen ska certifieras enligt både BREEAM Excellent och WELL Core.

Pressmeddelande 2022-06-29

Tomtyta: 200 000 kvm
Område: Vid Torsvik industriområde, Hyltena trafikplats
Kommun: Jönköping
Status: Detaljplan klar

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter i regionen.