E-City Engelholm

Vid E-City Engelholm planerar vi för ytterligare möjligheter till etablering. Positionen är belägen på ett utmärkt logistikläge i nära anslutning till både E6 och E4 på angränsande område finns sedan tidigare Dream Logistics och e-handelsföretaget Boozt.

Centrum för e-handel

Catenas ambition är att genom hållbara lösningar och smarta samordningseffekter för framtidens handel vidareutveckla e-handelsklustret E-City Engelholm. Det sker framförallt genom en sammanhållen och långsiktig planering för området som ger möjligheter för kunder att dela driftslösningar, service och transporter. Att sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan är en viktig utgångspunkt, helhetsgreppet avspeglas även i en genomtänkt arkitektur för området.

Tomtyta: 850 000 kvm
Område: E-City Engelholm
Kommun: Ängelholm
Status: Ej detaljplanerat

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.