Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster

Enligt tidigare offentliggjord information har antalet aktier och röster i Catena AB (publ) ökat.

2022-04-30 kl. 08:30  

Ökningen sker mot bakgrund av den riktade nyemission av aktier till WDP NV/SA som, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutades av styrelsen den 28 mars 2022. Det ökade aktiekapitalet till följd av nyemissionen registrerades av Bolagsverket den 5 april 2022.

Det totala antalet aktier i Catena har ökat med 4 122 676 aktier och röster. Catenas registrerade aktiekapital per den 30 april 2022 uppgår till 199 537 536 kronor fördelat på 45 349 440 aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag och varje aktie berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma i Catena.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.