Catena lägger om räntesäkring och sänker lånekostnaden

2017-03-23, kl 17:45 

Catena AB har gjort en större omläggning och förlängning av 2 266 Mkr av bolagets swapavtal som totalt omfattar en volym om 4 458 Mkr. Omläggningen har gjorts värdeneutral vilket innebär lägre ränta över en längre period. Den vägda genomsnittliga räntan i swapportföljen sänks med cirka 0,3 procent från 2,6 till 2,3 procent. Den genomsnittliga löptiden för swapportföljen efter omläggningen är 7,2 år (med individuella löptider mellan 4 och 9 år).

Effekten av dessa transaktioner är en minskning av Catenas räntekostnad med cirka 12,6 Mkr på årsbasis.

Den genomsnittliga räntan i Catenas låneportfölj efter omförhandlade lån under kvartal 1 samt efter dagens omläggning av swapavtal uppgår till cirka 3,4 procent med en vägd räntebindningstid om 4,5 år.

”Catena anser att den omläggning vi gör resulterar i en väl balanserad säkringsportfölj för såväl räntenivå som bindningstid vilket bidrar till en stabil intjäningsförmåga framöver.” säger CFO, Peter Andersson i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                     Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00                                      Tel. 073-070 22 44

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se     peter.andersson@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.