Catena uppdaterar finanspolicy

Catena adderar nyckeltalet Net Debt/EBITDA till sin befintliga finanspolicy.

21 februari 2023 kl. 15:30

Det nya nyckeltalet Net Debt/EBITDA beskriver koncernens nettoskuldsättning i förhållande till driftnettot koncernen genererar minus centraladministration. Målsättningen är att nyckeltalet över tid ska understiga 9 gånger. Förenklat, synliggör nyckeltalet hur många år det tar att återbetala alla lån om räkenskaperna hålls konstanta. Till skillnad från det, i fastighetsbranschen mer traditionella nyckeltalet belåningsgrad som mäter bolagets skuldsättning i förhållande till fastighetsvärdet, fokuserar Net Debt/ EBITDA istället på intjäning.

Nyckeltalet presenteras första gången i bokslutskommunikén för 2022.

Catenas finansiella nyckeltal i finanspolicyn kommer fortlöpande vara följande:

  • Soliditeten bör uppgå till lägst 40 procent
  • Räntetäckningsgraden ska uppgå till lägst 2 gånger
  • Den genomsnittliga kapitalbindningen ska uppgå till lägst 2,5 år
  • Nettobelåningsgraden ska uppgå till högst 50 procent
  • Upprätthålla en kreditrating om Investment Grade
  • Net Debt/EBITDA ska understiga 9 gånger

- Mot bakgrund av en mer osäker omvärld ser jag två skäl till att vi adderar nyckeltalet. Dels synliggörs vårt arbete för att generera ett starkt kassaflöde i förhållande till skuldsättning, dels är det ett etablerat nyckeltal som används i stor utsträckning av både investerare och kreditvärderingsinstitut, säger Catenas Finanschef David Silvesjö.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Sofie Bennsten, vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41, sofie.bennsten@catena.se

David Silvesjö, Finanschef, Tel. 0730-70 22 22, david.silvesjo@catena.se

Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter


Denna information är sådan som Catena är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-21 15:30 CET.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.