Urban Services är ett samarbete mellan Fabege, Catena, Ragn-Sells och Servistik för att skapa ett lokalt hållbart logistiknät där leveranser, returhantering och återvinning hanteras i ett gemensamt flöde till och från den nya stadsdelen Arenastaden i Solna, utanför Stockholm.

Målet är att kunna minska antalet transporter i Arenastaden och skapa förutsättningar för ett renare och tryggare område.