Catena deltog i en paneldiskussion och konferens kring hållbarhetsfrågor i anslutning till FN:s klimatkonferens COP27 i Sharm El-Sheikh.

Som logistikfastighetsägare verkar vi i ett branschöverskridande sammanhang som sträcker sig från fastigheter till bygg- och logistiksektorn. Det är branschområden som är avgörande för det moderna samhället samtidigt som de otvetydigt påverkar miljön. Genom att utveckla mer hållbara lösningar vill vi påverka både intressenter och miljö positivt. Vår förhoppning är att vi genom vårt deltagande i Vision2045 i Sharm El-Sheikh både kan engagera och inspireras av andra, samtidigt som vi delar med oss av goda exempel. Konferensen är en arena för företag inom den privata sektorn.