Nelly.com som är en ledande, nordisk aktör inom mode på nätet är hyresgäst i fastigheten Åre 92 i Borås. Tillsammans med Catena har ett långsiktigt samarbete tagit form.

Anläggningen förvärvades 2020 av Catena då den precis hade färdigställts. Efter Nellys inflyttning har Catena slutit ett tilläggsavtal med Nelly för att finansiera en automationslösning från Autostore som snabbt kom i drift i anläggningen. Genom det skräddarsydda samarbetsupplägget och en hög närvaro lokalt kan Catena möta Nellys behov, både nu och i framtiden.

När man ingår ett långt hyreskontrakt så är det som att gifta sig med varandra. För oss känns det bra med en stabil hyresvärd som kan logistik och som kan följa med oss på vår resa, sett över längre tid så kommer våra behov säkerligen skifta.
John Afzelius, CFO på Nelly

Den moderna och automatiserade anläggningen bidrar till Nellys konkurrenskraft och skapar möjligheter för fortsatt tillväxt. En av de första insatserna som Catena genomförde i fastigheten var att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver.
– Genom professionella och rationella diskussioner med Catena har vi på ett effektivt sätt kunnat göra anpassningar. Tillverkning, transporter och lagerhållning påverkar miljö och människor och med det följer ett ansvar. Hållbarhet är ”left, right and center” för oss och en förnuftigt utformad anläggning är en grundförutsättning, menar John.

Förutom de fördelar som effektiva och tidsenliga lokaler ger fanns även andra skäl för Nelly att flytta på sin lagerverksamhet.
– Borås är en bra logistiklokalisering mitt i epicentrum för mode, textil och e-handel. Läget innebär samordningsvinster kopplade till bland annat utgående frakt och upphämtningstider. Här ligger också merparten av vår verksamhet sedan tidigare, vi ser ett stort värde i att ha organisationen mer samlad för att kunna arbeta nära varandra, säger John.

När John resonerar om framtiden och den fortsatta utvecklingen av Nellys erbjudande, varumärke och logistik betonar han betydelsen av närhet även i relationen mellan hyresgäst och hyresvärd.
– Det kändes bra att vi så smidigt kunde säkerställa en effektiv och stabil anläggning och få i gång verksamheten, nu ligger allt fokus på utveckling. Den personliga kontakten är värdefull för oss och Catena har levt upp till alla förväntningar oavsett vem vi varit i kontakt med. Jag är optimistisk kring vad vi kan åstadkomma tillsammans framöver.

Fler case